TODoXIN®

Potpuno prirodan!

MAPA

Imunog sistema

WEB SHOP

Poručite odmah!

ČLANSTVO

Postanite član!

PREPARATI

Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa. Ne pokazuju interreakcije sa drugim lekovima te se mogu nesmetano koristiti bez obzira na lekove koje već upotrebljavate. Preporučuje se kontinuirana primena kombinacije više vrsta preparata tokom 6 nedelja, što je minimalni period korišćenja preparata radi postizanja željenih rezultata, pri čemu se rezistencija na preparate ne stiče ni nakon njihove dugogodišnje primene.

900,00 RSD
1.800,00 RSD
3.470,00 RSD
3.500,00 RSD
400,00 RSD
590,00 RSD
900,00 RSD
370,00 RSD
900,00 RSD
900,00 RSD
900,00 RSD
550,00 RSD
900,00 RSD
3.000,00 RSD
570,00 RSD
2.000,00 RSD
590,00 RSD
3.000,00 RSD

Preparati

TODoXIN Emulzija

750,00 RSD
3.500,00 RSD
770,00 RSD

BUDITE U TOKU