PREPARATI

Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa. Ne pokazuju interreakcije sa drugim lekovima te se mogu nesmetano koristiti bez obzira na lekove koje već upotrebljavate. Preporučuje se kontinuirana primena kombinacije više vrsta preparata tokom 6 nedelja, što je minimalni period korišćenja preparata radi postizanja željenih rezultata, pri čemu se rezistencija na preparate ne stiče ni nakon njihove dugogodišnje primene.

900.00дин.
1,800.00дин.
3,470.00дин.
3,500.00дин.
400.00дин.
590.00дин.
900.00дин.

KOMENTARI

NOVOSTI