Multipla skleroza je bolest od koje u svetu boluje preko 2 miliona ljudi, dok je u Srbiji broj obolelih veći od 7.000 i predstavlja najčešći uzrok invalidnosti koji pogađa radno sposobno stanovništvo, te predstavlja problem koji treba da brine celokupno društvo, a ne samo pojedinca koji je bolešću pogođen. Osnovna patološka karakteristika multiple skleroze (MS) je gubitak mijelina, nervnog omotača koji obavija nervna vlakna poput izolacije oko strujnog kabla. Ova ovojnica zadužena je za ubrazavanje prenosa nervnih impulsa, tako da usled njene destrukcije, dolazi do prekida u prenosu nervnih impulsa što se manifestuje određenim neurološkim smetnjama.

Vrlo često, jedna od prvih manifestacija, može da bude poremećaj vida, pojava duplih slika, zamagljenje vida, bol koji se pojačava pri pokretima očne jabučice. Navedeni simptomi nastaju kao posledica zapaljenja vidnog živca i ovi simptomi se ne mogu popraviti nošenjem naočara, te je odlazak oftalmologu uzaludan. Javljaju se i smetnje sa mokrenjem koje se karakterišu nemogućnošću da se mokrenje započne ili preteranim nagonom za mokrenjem, sve do nesposobnosti da se pražnjenje bešike uopšte kontroliše. Parestezije su poremećaji osećaja u vidu žmaraca, oduzetosti ili utrnulosti na jednom ili više mesta. Može se javiti i osećaj kao kada se kod zubara dobije lokalna anestezija, pa ne osećaju jezik, usne ili obraz, što može biti razlog karakterističnog govora koji se kod obolelih od multiple skleroze može javiti. Ataksija je nesigurnost u pokretima, oboleli posrće, klecaju mu kolena, pada, otežano podiže stopala, zastaje na najmanjim neravninama i ima osećaj kao da su mu udovi od betona ili olova.

Važno je ne izgubiti dragoceno vreme! Dijagnoza multiple skleroze se postavlja lako, uz pomoć magnetne rezonance kojom se otkrivaju oštećenja nervnih vlakana. Problem nastaje iz razloga što se na MS retko misli, te zato apelujem na sve mlade lekare, da uvek kada im se pacijent požali na neke od gore pobrojanih simptoma, misle i na mogućnost MS-a. Oboleli sa smetnjama u vidu odlazi kod oftalmologa, sa smetnjama u hodu kod ortopeda, sa smetnjama sa mokrenjem kod urologa i tako lekari različitih specijalnosti pregledaju bolesnika i leče navodno organske poremećaje prema svojim znanjima i iskustvu. Simptomi, se naravno vrlo retko povlače, jer su posledica MS-a i neretko bolesnike obeleže kao simulanta i upute psihijatru.

Baveći se nedovoljno proučenim i objašnjenim bolestima, došao sam do zaključka da se osobe sa najtežim vidovima bolesti najmanje žale, negoduju, izvoljevaju ili sažaljevaju sopstvenu sudbinu. Oni “svoj krst” nose ćutnjom i dostojanstvom. Ali se nikada ne predaju! Zato kada u moju ordinaciju dođu oboleli, pored primene Todoxinovih preparata koji deluju na uravnoteženje funkcija nervnog i imunološkog sistema, pri čemu se posebno ističe delovanje aktivnih biljnih sastojaka koji podstiču obnovu mijelinskih omotača čime im vraćaju provodljivost, posebnu pažnju uvek posvećujem psihološkoj motivaciji. Jer snaga duha i vera mogu sve. Isus Hristos jeste digao Lazara iz mrtvih, slepima vratio vid, a hromima korak, ali i verovanje koje su ovi imali im je pomoglo da pobede vlastitu nesreću. Verovali su svim svojim bićem i svom svojom dušom. Od borbe nisu odustajali. Zato su i  uspeli.