Korišćenjem bilo kog dela www.todoxin.com sajta, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem www.todoxin.com sajta, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Nijedan deo www.todoxin.com sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje ciljeva koji su u suprotnosti sa poslovanjem Todox zdrave hrane doo.

Privredno društvo Todox zdrava hrana doo korisnicima sajta, u dobroj nameri, u skladu sa etičkim kodeksom i dobrom poslovnom praksom obezbeđuje korišćenje sadržaja www.todoxin.com sajta. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje www.todoxin.com sajta ukoliko ne krše pravila korišćenja.

Sajt www.todoxin.com sastoji se od vlastitih sadržaja i sadržaja korisnika i svi sadržaji se objavljuju u dobroj veri. Sve sadržaje www.todoxin.com sajta koristite na vlastitu odgovornost i privredno društvo Todox zdrava hrana doo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sadržaja www.todoxin.com sajta.

Pristup www.todoxin.com sajtu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je licima bilo kog uzrasta.

Privredno društvo Todox zdrava hrana doo polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava www.todoxin.com sajta i podložno je podnošenju tužbe zbog povrede autorskog ili srodnog prava ili postojanja ozbiljne pretnje da će pravo biti povređeno.

Todox zdrava hrana doo ima isključivo pravo da štiti integritet svog dela, i to naročito da se suprotstavlja izmenama svog autorskog dela od strane neovlašćenog lica, da se suprotstavlja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, da daje dozvolu za preradu svog dela. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava (privredno društvo Todox zdrava hrana doo) smatra se kršenjem autorskih prava i predstavlja privredni prestup za koji privredni prestup je zakonom propisana novčana kazna od 100.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara.

Ukoliko smatrate da je www.todoxin.com sajt na bilo koji način povredio vaša autorska i srodna prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti navoda pritužbe.

Privredno društvo Todox zdrava hrana doo na sajtu www.todoxin.com linkove objavljuje u svemu u skladu sa principima etičnosti, dobroj veri i ciljevima poslovne politike i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje koji figuriraju izvan portala.

Privredno društvo Todox zdrava hrana doo se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila www.todoxin.com sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Privredno društvo Todox zdrava hrana doo zadržava pravo da na sajtu www.todoxin.com bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama www.todoxin.com sajta može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na sajtu.