Pristupnica za članstvo

Pravilnik o članstvu

Ovim Pravilnikom uređuju se odredbe o članstvu u Fondaciji „Prim. Dr Sci. Todor Jovanović“, prava i dužnosti članova, vrste članstva i način plaćanja članarine, prijavljivanje i primanje u članstvo, pogodnosti članova, i prestanak članstva u Fondaciji.

Pregled Pravilnika

Odluka o visini članarine

Odlukom o visini i načinu plaćanje članarine za članove Fondacije „Prim. Dr Sci. Todor Jovanović“ (u daljem tekstu: Odluka) uređuju se iznos i način plaćanja članarine za članova Fondacije „Prim. Dr Sci. Todor Jovanović“ (u daljem tekstu: Fondacija).

Pregled Odluke

Načini plaćanja članarine

1. Članovi Fondacije članarinu uplaćuju na tekući račun Fondacije koji su otvoreni u Banci Intesi a.d. Beograd br. tekuci racun br. 160-483402-20 (poziv na broj – jmbg)

2. Gotovinski, u Službi za finansije Fondacije na adresi Kneza Danila 8. Beograd.

Ovim izjavljujem da sam upoznat sa odredbama Pravilnika o Članstvu i Statuta Fondacje i prihvatam obavezu plaćanja redovne članarine. Takodje, ovim sam saglasan da dobrovoljno stavim na raspolaganje za prikupljanje, držanje i obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.