Nova Medicina

1.500,00 rsd

„Pored visoko stručnog i naučnog iznošenja podataka, vešto ukomponovanih u cilju razjašnjavanja vitalnih procesa, vizionarskih i gotovo nestvarnih razmatranja, protkana je fina nit veštog naratora, visokoobrazovanog, lucidnog, sa smislom za dramaturgiju, i što je najvažnije, sa ogromnom željom da pomogne svakome ko i na momenat dođe u kontakt sa knjigom. Onim srećnicima koji detaljnije pristupe čitanju, otvaraju se božanske dveri znanja, umenja, tradicije, vizionarstva“.

Kategorija: