TODoXIN®

Potpuno prirodan!

MAPA

Imunog sistema

WEB SHOP

Poručite odmah!

ČLANSTVO

Postanite član!

PREPARATI

Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa. Ne pokazuju interreakcije sa drugim lekovima te se mogu nesmetano koristiti bez obzira na lekove koje već upotrebljavate. Preporučuje se kontinuirana primena kombinacije više vrsta preparata tokom 6 nedelja, što je minimalni period korišćenja preparata radi postizanja željenih rezultata, pri čemu se rezistencija na preparate ne stiče ni nakon njihove dugogodišnje primene.

1.800,00 RSD
900,00 RSD
3.500,00 RSD
690,00 RSD
990,00 RSD
1.190,00 RSD
590,00 RSD
900,00 RSD
900,00 RSD
900,00 RSD
900,00 RSD
550,00 RSD
2.000,00 RSD
3.500,00 RSD
3.000,00 RSD
570,00 RSD

Kozmetika

TODoXIN Emulzija

750,00 RSD
770,00 RSD
590,00 RSD
3.000,00 RSD
NOVO

KNJIGE

Primarijus dr sci. Todor Jovanović posvetio je svoj dugogodišnji naučnoistraživački rad imunologiji i virusologiji i dao veliki doprinos razumevanju mnogih metaboličkih i imunoloških procesa u ljudskom organizmu. Autor je više knjiga, članaka i studija iz oblasti medicinskih nauka.

Knjige

Posni kuvar

550,00 RSD
Akcija
1.500,00 RSD 1.350,00 RSD
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
350,00 RSD