TODoXIN®

Potpuno prirodan!

MAPA

Imunog sistema

WEB SHOP

Poručite odmah!

ČLANSTVO

Postanite član!

PREPARATI

Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa. Ne pokazuju interreakcije sa drugim lekovima te se mogu nesmetano koristiti bez obzira na lekove koje već upotrebljavate. Preporučuje se kontinuirana primena kombinacije više vrsta preparata tokom 6 nedelja, što je minimalni period korišćenja preparata radi postizanja željenih rezultata, pri čemu se rezistencija na preparate ne stiče ni nakon njihove dugogodišnje primene.

KNJIGE

Primarijus dr sci. Todor Jovanović posvetio je svoj dugogodišnji naučnoistraživački rad imunologiji i virusologiji i dao veliki doprinos razumevanju mnogih metaboličkih i imunoloških procesa u ljudskom organizmu. Autor je više knjiga, članaka i studija iz oblasti medicinskih nauka.