Tradicija koja traje više od 50 godinaPo recepturi Prim. Dr. Sci. Todora Jovanovića