Tradicija koja traje više od 50 godinaPo recepturi Prim. Dr. Sci. Todora Jovanovića

 

TODoXIN® br.3


TODoXIN br.3 je posebna vrsta prirodnog regeneratora i biostimulatora složenih metaboličkih funkcija. Revitalizacijom delovanja određenih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, pre svega pankreasa, postiže se zadovoljavajuća proizvodnja metabolički aktivnog insulina. Kombinacijom biljnih supstanci koje sadrži, TODoXIN br.3 pomaže obolelima u regulaciji dijabetesa tip I i II; smanjuje dovod šećera u krvotok; protektivno deluje na bubrege; pomaže u saniranju neuropatije, retinopatije, kardiopatije i nefropatije.

image