Tradicija koja traje više od 50 godinaPo recepturi Prim. Dr. Sci. Todora Jovanovića

 

TODoXIN® br.2

(pravi se u vidu kaše, kapsula i napitka, dakle ovaj tekst se odnosi na TODoXIN 2 kapsule, TODoXIN 2 kašu i TODoXIN 2 napitak)

Zbog neadekvatne ishrane, stresova i zagađenosti životne sredine, slabljenja imunološkog sistema i povećavanja broja faktora koji oštećuju ćelije, značajan deo populacije pre ili kasnije oboli od kancera. Međutim, kancer se u svojoj početnoj fazi, može suzbiti snagom samog organizma. Istovremeno, postojeće tumorske ćelije mogu dovesti do razvijanja tumora ukoliko iz nekih razloga (neadekvatna ishrana, stres, starost...) dođe do smanjenja efikasnosti imunog sistema. Biljni ekstrakti TODoXIN-a br.2 predstavljaju selektivne citostatike koji na tumorske ćelije deluju i aktivno i pasivno. Aktivan uticaj TODoXIN-a br.2 ogleda se u regeneraciji i revitalizaciji kompetentnih ćelija, naročito NK i LAK ćelija koje su glavni nosioci odbrambenih funkcija organizma. Upravo zato je i moguće da se pomoću tačno određenih biljnih sastojaka TODoXIN-a br.2 podstiče dozrevanje, aktivnost i povećanje broja NK i LAK ćelija, koje treba da luče sve one materije – limfokine, citokine, interleukine, interferone i druge komunikacijske materije koje su neophodne za funkcionisanje imunokompetentnih ćelija i kompletnog imunosistema. Biljne supstance koje sadrži TODoXIN br.2 uspostavljaju svojim delovanjem imunoreaktivnost bolešću zahvaćenih tkiva, i to na jedan harmoničan način, koji u organizmu postepeno ukida haos izazvan delovanjem kancerogenih ćelija. Na taj način TODoXIN br.2 doprinosi blokiranju stvaranja velikog broja receptora na omotaču kancerogenih ćelija. Dok zdrava ćelija ima samo jedan receptor, bolesna ćelija ih može imati bezbroj.

image